Metamorfose Lokaal

Outdoor classroom, a free space for thought & observation garden.

The outdoor classroom is part of the celebration of the 400th anniversary of the birth of fellow townsman, fine painter and insect expert Johannes Goedaert (1617-1668), an initiative of Kees Beaart (Goedaert Collection). Sophie Krier previously curated the exhibition Uyt Eygen Ervarendtheyd about what we can learn from Goedaert, at the invitation of the Zeeuws Museum and in collaboration with Manon Berendse. The Goedaert Gown and Metamorfoselokaal_Zakcatalogus were realised in hommage to Goedaert’s relentless curiosity.

The outdoor classroom is an initiative of Barbara Oomen, co-designed by Sophie Krier en Henriëtte Waal and supported by University College Roosevelt and the Municipality of Middelburg in the context of 800 Years of Middelburg, with help of many donors through the crowdfunding platform Geef Onderwijs. The project was made possible by a coaching trajectory of the Province of Zeeland in collaboration with Douw & Koren and the cooperation of Zeeuws Hout, Shipyard Arnemuiden / Stichting Behoud Hoogaars and metal company Minderhout-Schipper from Arnestein.

Image slider 2 During the inauguration of the open-air classroom, the Ghent-based artist Dirk Zoete gave a musically framed performance as part of Façade 2017, a manifestation of CBK Zeeland. Photos Thom Schaar.

Image slider 3 On a windy Sunday morning after the inauguration of the Metamorphosis Local, the first public drawing lesson “The Thinking Monk” was given by Sylvia Radius (Cultuurhuis Kuiperspoort), introduced by a lecture by cultural historian Jeanine Dekker.

Openlucht leslokaal, vrijplaats voor het denken & proeftuin voor de waarneming.

Het Metamorfose Lokaal sluit aan bij de viering van de 400ste geboortejaar van stadgenoot, fijnschilder en insectenkundige Johannes Goedaert (1617-1668), een initiatief van Kees Beaart (Goedaert Collectie). Sophie Krier stelde eerder de tentoonstelling Uyt Eygen Ervarendtheyd samen over wat we kunnen leren van Goedaert, op uitnodiging van het Zeeuws Museum en i.s.m. Manon Berendse. De Goedaert Gown en Metamorfoselokaal_Zakcatalogus zijn gerealiseerd als hommage aan de niet aflatende nieuwsgierigheid van Goedaert.

Het Metamorfose Lokaal is een initiatief van Barbara Oomen, uitgewerkt en ontworpen door Sophie Krier en Henriëtte Waal, met ondersteuning van University College Roosevelt en Gemeente Middelburg in het kader van 800 Jaar Middelburg, en vele donateurs via het crowdfunding platform Geef Onderwijs. Het project mede mogelijk gemaakt door een coaching traject van Provincie Zeeland i.s.m. Douw & Koren en medewerking van Zeeuws Hout, Scheepswerf Arnemuiden / Stichting Behoud Hoogaars en metaalbedrijf Minderhout-Schipper uit Arnestein.

Tijdens de opening van het openlucht leslokaal gaf de Gentse kunstenaar Dirk Zoete een muzikaal omlijste performance in het kader van Façade 2017, een manifestatie van CBK Zeeland. Foto’s Thom Schaar.

Op een winderige zondagochtend na de inwijding van het Metamorfose Lokaal werd de eerste openbare tekenles “De denkende monnik” gegeven door Sylvia Radius (Cultuurhuis Kuiperspoort), ingeleid door een lezing van cultuurhistorica Jeanine Dekker.

Ontwerp: Sophie Krier & Henriëtte Waal
Realisatie: Niels Hendriks, Sander Hofstede (rendering)
Geef Onderwijs soundtrack: Douwe Eisenga
Fotografie: Sjoerd Knibbeler
Grafisch ontwerp publicatie: Eva van der Schans (Inedition)
Gastsprekers en performers op de openingsdag: wetenschapshistoricus Huib Zuidervaart, voorzitter Vlinder-en libellenstichting Peter Geene, UCR Dean Bert van den Brink, Wethouder Chris Dekker, Goedaert kenner Kees Beaart,  CBK Zeeland Façade 2017 kunstenaar Dirk Zoete (foto met zaag), muzikant Latzi Jones.