Metamorfose Lokaal

Openlucht leslokaal, vrijplaats voor het denken & proeftuin voor de waarneming.

Het Metamorfose Lokaal is een initiatief van Barbara Oomen, Sophie Krier en Henriëtte Waal, ondersteund door University College Roosevelt en Gemeente Middelburg in het kader van 800 Jaar Middelburg, en vele donateurs via het crowdfunding platform Geef Onderwijs. Het project mede mogelijk gemaakt door een coaching traject van Provincie Zeeland i.s.m. Douw & Koren en medewerking van Zeeuws Hout, Scheepswerf Arnemuiden / Stichting Behoud Hoogaars en metaalbedrijf Minderhout-Schipper uit Arnestein. Het Metamorfose Lokaal sluit aan bij de viering van de 400ste geboortejaar van stadgenoot, fijnschilder en insectenkundige Johannes Goedaert (1617-1668), een initiatief van Kees Beaart (Goedaert Collectie). Sophie Krier stelde eerder de tentoonstelling Uyt Eygen Ervarendtheyd samen over wat we kunnen leren van Goedaert, op uitnodiging van het Zeeuws Museum en i.s.m. Manon Berendse.

Ontwerp: Sophie Krier & Henriëtte Waal
Realisatie: Niels Hendriks, Sander Hofstede (rendering)
Fotografie: Sjoerd Knibbeler
Grafisch ontwerp publicatie: Eva van der Schans (Inedition)
Gastsprekers en performers op de openingsdag: wetenschapshistoricus Huib Zuidervaart, voorzitter Vlinder-en libellenstichting Peter Geene, UCR Dean Bert van den Brink, Wethouder Chris Dekker, Goedaert kenner Kees Beaart,  CBK Zeeland Façade 2017 kunstenaar Dirk Zoete (foto met zaag), muzikant Latzi Jones.

EN

Outdoor classroom, free space for thinking & experimental garden for observation.

The outdoor classroom is an initiative of Barbara Oomen, Sophie Krier en Henriëtte Waal supported by University College Roosevelt and the Municipality of Middelburg in the context of 800 Years of Middelburg, with help of many donors through the crowdfunding platform Geef Onderwijs. The project was made possible by a coaching trajectory of the Province of Zeeland in collaboration with Douw & Koren and the cooperation of Zeeuws Hout, Shipyard Arnemuiden / Stichting Behoud Hoogaars and metal company Minderhout-Schipper from Arnestein. The outdoor classroom is part of the celebration of the 400th anniversary of the birth of fellow townsman, fine painter and insect expert Johannes Goedaert (1617-1668), an initiative of Kees Beaart (Goedaert Collection). Sophie Krier previously curated the exhibition Uyt Eygen Ervarendtheyd about what we can learn from Goedaert, at the invitation of the Zeeuws Museum and in collaboration with Manon Berendse.